Érseki - Ongrádi osztálya

Érseki Gimnázium 1943-1949-[1951]
(Ongrádi osztálya)

Et proficiebat

...et nos: proficiebamus?

A közelmúltban néhányunknak sikerûlt az Internet révén ismét kapcsolatba lépnünk, és felmerûlt az a gondolat, hogy egy WWW lappal esetleg bôvithetjük az egymással - legalább elektronikusan - érintkezésben állók körét azok között akik, valamikor, hajdanában, a háború legvégén és az azt követô években, Cicero osztályfônökségét szenvedték.

Fel kell tételeznünk, hogy - 1956 óta részben a világon mindenfelé szétszórtan élô - egykori osztálytársaink közûl többnek, talán soknak is, van ma Internet kapcsolata. Ha belépsz erre a lapra, Neked nyilván van; ha az Érsekibe jártál 1943-1949 között (azaz az államositás utáni sok összevonás elôtt), abba a b osztályba aminek Ongrádi (alias Cicero) volt az osztályfônöke, kérlek:

További kérések:

(*) 1948/49-es tanévbeli vagy annál korábbi.
(**) Az ehhez szükséges részleteket (FTP-cím, stb) majd e-postán lelevelezzük.

Amint hallottunk Tôled, elsô lépésként Te is belekerûlsz az alábbi táblázatba, amibe igyekeztem a teljes "törzs-osztályt" (v.ö. az osztály-listát) beletenni, beleértve azokat, akik hollétérôl semmit sem tudok. Késôbb azután, ha akarjátok, bôvithetjük a lap tartalmát javaslataitok szerint (pl. lakcím s telefon; ténykedés; család és utódok; stb).

Név Hol van E-mail cím - WWW lap
Ágoston Géza Budapest ??
Arányi János USA ??
Bogyó László ?? ??
Borgóy Sándor ?? ??
Boskovits Gábor elhunyt (1987) --
Czakó László Budapest ??
Farkas Tamás Budapest ??
Gyarmathy Gyuri Svájc gyarmathy@lsm.iet.mavt.ethz.ch
Holly Sándor USA ??
Keller Zoltán ?? ??
Kissevich-Horváth Gábor Budapest ??
Kocsányi Nándor Németország ? nincsen ?
Kovács Zoltán Dél-Afrika jelenleg nincsen
Kriegler Rudi Kanada RJKriegler@AOL.COM
Kunz Feri Kanada ??
Lux Alfréd elhunyt --
Mindek Géza elhunyt (1994) --
Molnár László ?? ??
Mosonyi Géza Budapest ??
Páll Gábor USA gapall@compuserve.com
Pálffy Pista Anglia sp.insyc@zetnet.co.uk
http://www.users.zetnet.co.uk/spalffy (innét jöttél)
Papp Jenô Budapest --
Pusztaszeri Péter elhunyt (1995) --
Rákóczi György ?? ??
Ravasz Csaba Budapest --
Reguly Zoli Budapest 1999 jan 1 óta nincsen
Rovátkay Lajos ?? ??
Simó Tamás Németország sitojo@aol.com
Spyers Duran Péter USA pspyers@aol.com
Stark Bertalan Budapest ??
Szigetvári István ?? ??
Takács Ottó Budapest ??
Várady Gábor elhunyt (1995) --
Zele Feri USA frank.zele@lmco.com
http://vestige.lmsal.com/TRACE/Operations/DataSum/index.html

Remélem mielôbb minnél többen jelentkeztek!

Pálffy Pista (aki 1949-ben kénytelen volt kiesni soraitokból)

1997 január
(kiegészitve Papp Jenô segitségével 1998 május)