Az Érseki Kath. Gimázium 1943-ban kezdett /B osztálya

Az Országos Széchényi Könyvtárban (OSzK) sikerûlt megtalálnom az iskolai Évkönyveket az 1943/44, 1946/47 és 1948/49 tanévekrôl; az utolsó persze már az államositott Rákóczi Gimáziumé. Az ezekre alapozott alábbi listában ill. táblázatban: Aki Közûletek az Évkönyv nélküli tanévek bizonytalanságait helyesbiteni, javitani vagy betölteni tudja, azt kérem tudassa (itt kattintva) velem.

  43/44 44/45 45/46 46/47 47/48 48/49
Igazgatók            
 Gáspár Pál O O O - - -
 Honti Jenô - - - O O -
 Rajnavölgyi Géza - - - - - O
Osztályfônökök:            
 Hajdók János O - - - - -
 Ongrádi József A O O O O O
Misera plebs contribuens:            
 Ágoston Géza - ? O O O O
 Arányi János O O O O O O
 Balás Ferenc - - - - - O
 Barac Imre - - - - - O
 Blaskó Árpád - ? ? O ? -
 Bogyó László O O O O O O
 Borgóy Sándor O O O O O O
 Boskovits Gábor O O O O O O
 Cakó (Czettner) László A O O O O O
 Domján János O ? ? - - -
 Farkas Tamás A O O O O O
 Felkay Edwin - - - - - O
 Frank József - ? ? O ? -
 Gál László A O O O O -
 Gosztonyi András O ? ? - - -
 Gyarmathy György - O O O O O
 Hegyeshalmi Zsolt - ? O O ? -
 Hollósy-Kuthy Gedeon O ? ? - - -
 Holly Sándor O O O O O O
 Hoser István - - - - - O
 Jakabfy László - ? O O O -
 Jámbor Áron - - - - - O
 Jászai Manó - - - - - O
 Jéger Pál - ? ? O ? -
 Jusztus Iván - - - - - O
 Kákosy László - - - - - O
 Keller Zoltán O O O O O O
 Kissevich-Horváth Gábor O O O O O O
 Koczka István - ? ? O ? -
 Kocsányi Nándor O O O O O O
 Kocsis Ferenc - ? ? O O O
 Korbuly Dezsô - - - - - O
 Kormány Géza - - - - - O
 Kovács Zoltán - O O O O O
 Kriegler Rudolf O O O O O O
 Kulcsár Ferenc O ? ? - - -
 Kunz Ferenc O O O O O O
 Kún (Kühn) László O O O O ? -
 Kuzman György - - - - - O
 Lubik Zoltán A O O O ? -
 Lunganigni Henrik - ? ? O ? -
 Lux Alfréd A O O O O magán
 Magasdi Iván - - - - - O
 Makai Péter - - - - - O
 Mindek Géza - O O O O O
 Mocsáry Sándor O ? ? - - -
 Molnár László A O O O O O
 Mosonyi Géza A O O O O O
 Németh György O ? ? - - -
 Novák Sándor - - - - - O
 Pálffy István (1949.IV.26-ig) O O O O O O
 Páll Gábor - O O O O O
 Papp Jenô A O O O O O
 Pusztaszeri Péter O O O O O -
 Ravasz Csaba O O O O O O
 Rákóczi László O - - - - -
 Rákóczi György - O O O O O
 Reguly Zoltán O O O O O O
 Ries István - ? ? O ? -
 Rovátkay Lajos A O O O O O
 Simó Tamás O O O O O O
 Spyers-Duran Péter A O O O O O
 Stark Bertalan A O O O O O
 Sterbinszky Dezsô - - - - - O
 Szabó Zoltán - ? ? O O -
 Szathmáry György O O O O O -
 Szigetvári István - O O O O O
 Szinnyei-Merse Gábor - - - - - O
 Takács Ottó O O O O O O
 Várady Gábor - ? ? O O O
 Virágh Árpád O ? ? - - -
 Zele Ferenc - O O O O O
 Zsolnay Imre O O O O O -

Simò Tamás hozzájárulásával helyesbitve

1997 július 30

Vissza az Érseki lapra